Strona główna

UCZNIOWIE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski jest zorganizowaną dla określonych celów w oparciu o swoistą "kartę wolności" grupą dzieci obejmującą społeczność naszej szkoły, w którego skład wchodzą:

Przewodniczący -SZYMON SPICA

Z-ca -KACPER MURAWA

Skarbnik -EMILIA KOLIBABKA

Sekretarz -AMELIA KUBISZYN

Opiekun SU - ANGELIKA KALITKA

Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne , a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.

Jako społeczność uczniowska uczestniczymy w planowaniu życia i pracy szkoły oraz jej działalności. Samorząd Uczniowski jest miejscem dla wszystkich uczniów i wspólnie z przewodniczącym SU mamy wpływ na rodzaj realizowanych zadań.

ABSOLWENCI