Strona główna

RADA RODZICÓW

zadania dla uczniow klas 1-3

zadania dla uczniow klas 4-8


Materiały edukacyjne -polecane platformy, strony i serwisy internetowe

https://epodreczniki.pl/

http://www.dzwonek.pl/

www.cke.gov.pl

https://lektury.gov.pl/

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1

https://esero.kopernik.org.pl/

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły, w której skład wchodzą:

Prezydium

Przewodnicząca - Wioletta Niziołek

Z-ca - Magdalena Ptasik

Skarbnik - Karolina Ławińska

Sekretarz - Joanna Niwczyk

Terminarz spotkań z rodzicami

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

6.11.2019 godz. 16.30-17.30

7.04.2020 godz. 16.00-17.00

19.05.2020 godz. 16.30-17.30

ZEBRANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

22.01.2020 godz. 16.00-17.00